Sản phẩm đa dạng,</br> mẫu mã phong phú
Sản phẩm đa dạng,
mẫu mã phong phú
Giá cả hợp lý,</br>nhiều chính sách ưu đãi
Giá cả hợp lý,
nhiều chính sách ưu đãi
Hệ thống rộng lớn </br>có mặt tại 54 tỉnh thành
Hệ thống rộng lớn
có mặt tại 54 tỉnh thành

Micro bluetooth H10

490,000 đ

660,000 đ

Micro bluetooth 858

299,000 đ

400,000 đ

Micro bluetooth H12

350,000 đ

500,000 đ

Micro bluetooth N6

390,000 đ

560,000 đ

0915.92.7766